Hỗ trợ trực tuyến
08 37282162
Thống kê truy cập

Online: 6

Lượt truy cập: 17052

Video
Mẫu nhà đẹp

 

DỰ ÁN

CÁC CÔNG VĂN DỰ ÁN QUẬN 6.

- Công văn 1695/SXD-TCV

Công văn 1695/SXD-TCV Về chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu tái định cư phường 10, quận 6.


- Công văn số 486/UBND-TCKH

Công văn số 486/UBND-TCKH 'về thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư phường 10, quận 6.
 


- Công văn số 23-TB/QU

Công văn số 23-TB/QU Về thông báo kết luận của Ban thường vụ Quận ủy thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư, phường 10, quận 6.


- Công văn 7721/SKHĐT-PTHT

Công văn 7721/SKHĐT-PTHT Về chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư, phường 10, quận 6. 


Các dự án khác
  • DỰ ÁN HẢI NHÂN  (28/10/10)
  • Allright Reserved by HAINHANTHANHHOA. Copyright 2010 . Developed by TRI VIET