Hỗ trợ trực tuyến
08 37282162
Thống kê truy cập

Online: 5

Lượt truy cập: 17051

Video
Mẫu nhà đẹp

 

DỰ ÁN

CÁC CÔNG VĂN CỦA DỰ ÁN HẢI NHÂN

- Công văn 1022 - Nhấn (Click) vào để xem chi tiết :

CV 1022/UBND-QLĐT Thỏa thuận sơ bộ chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9. 


- Công văn 1037

CV 1037/UBND-ĐTMT Về dự án nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9 của Công ty CP Hải Nhân 


- Công văn 221

CV 221/SQHKT-QHKV2 Ý kiến hướng dẫn bổ sung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9, do Công ty CP Hải Nhân làm chủ đầu tư. 


- Công văn 858

CV 858/KQTĐ-SQHKT Kết quả thẩm định - Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 


- Công văn 129/QĐ-UBND

Công văn 129/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9. Diện tích 53.929 m2. 


- Công văn số 11

CV 11/QĐ-SXD-TĐDA phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở, phường Phước Long B, Quận 9 do Công ty CP Hải Nhân là chủ đầu tư. 


- Công văn 2747

CV 2747/UBND-ĐTMT Về dự án khu nhà ở của g6 ty CP Hải Nhân tại phường Phước Long B, Quận 9 


- Công văn số 299

CV 299/TB-UBND Về thu hồi đất thực hiện dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9


- Văn bản số 1156/UBND-BBT

Văn bản số 1156/UBND-BBT Về phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở  do Công ty CP Hải Nhân đầu tư tại phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM


- Công văn 153/QĐ-UBND

Công văn 153/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM do Công ty CP Hải Nhân làm chủ đầu tư.


Các dự án khác
  • Dự án quận 6  (02/06/14)
  • Allright Reserved by HAINHANTHANHHOA. Copyright 2010 . Developed by TRI VIET